Corporaties in wonen

In opdracht van de VROM-Inspectie (VI) heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval een preventieve doorlichting van de woningcorporatiesector in Nederland uitgevoerd. De VI maakte deel uit van het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en is vanaf 14 oktober 2010 onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M). De doelstelling van de doorlichting is het in kaart brengen van kwetsbare plekken en risico’s voor al dan niet georganiseerde (financieel- economische) criminaliteit.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!