Corona en leren van onderwijs op afstand

De wereldwijde uitbraak van het Corona-virus vraagt van het onderwijs een enorme aanpassing. Scholen zich met digitale middelen in om onderwijs op afstand zo goed mogelijk te realiseren. In de media en in onze contacten met u en uw collega’s proeven we de breed gedragen tevredenheid over wat er in korte tijd is gerealiseerd. Tegelijkertijd zijn er vragen en biedt de huidige periode mogelijkheden de behaalde successen in het reguliere onderwijs te integreren en ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren te stimuleren. Wat kunnen we van deze unieke situatie leren? Wat kunnen we voortzetten op het moment dat we weer in een ‘normaalstand’ terechtkomen? Wij brengen het graag voor u in beeld.

 

Met deze notitie willen we de ontwikkelingen in onderwijs op afstand benoemen en ingaan op de kansen die dit biedt wanneer we weer gewoon naar school gaan. Het zou een gemiste kans zijn wanneer we de creatieve en innovatieve oplossingen en verbeteringen in onderwijs op afstand niet zouden weten vast te houden en verder te ontwikkelen.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!