Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet Noordoostpolder

Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht gegaan. Een groot deel van de kinderen en jongeren met een beperking (van 0 tot 18 jaar) en hun ouders, die zorg en begeleiding ontvingen vanuit de AWBZ, doet vanaf 1 januari 2015 een beroep op de gemeenten. In opdracht van de gemeente Noordoostpolder heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval een cliëntervaringsonderzoek naar de Jeugdwet uitgevoerd.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!