Begrip voor Onbegrepen Gedrag

Onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval heeft een begeleidend onderzoek uitgevoerd bij het project ‘Verbindende Hulpverlening als Joint Venture’. Dit is een project van Lentis in samenwerking met Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) ondersteund door de gemeente Groningen en is gefinancierd door ZonMw. In dit project is gezocht naar manieren om ernstig beschadigde en sociaal geïsoleerde mensen weer aan de samenleving te verbinden. Daarbij is geprobeerd zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van deze personen.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!