Armoede en schuldhulpverlening in Eemsdelta

De Rekenkamercommissie van de gemeente Eemsdelta heeft Breuer&Intraval opdracht gegeven onderzoek te doen naar de aard en omvang van de armoedeproblematiek in de gemeente Eemsdelta, naar het bestaande armoede- en schuldhulpverleningsbeleid en de impact die dit heeft op inwoners. Onderdeel van het onderzoek is een zo actueel mogelijk beeld te geven van de aantallen inwoners en huishoudens die in armoede leven, die schulden hebben en/of die momenteel schuldhulpverlening krijgen, en die risico lopen in een problematische schuldensituatie terecht te komen.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!