Analyse monitoren Enschede 2013

Sinds een aantal jaren volgt onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval in opdracht van de (centrum)gemeenten Enschede en Almelo, de vereniging WoOn en de regiegroep veelplegers Twente de ontwikkelingen op het gebied van dak- en thuisloosheid, verslavingsproblematiek en veelplegers. Deze monitoren worden gebruikt om inzicht te krijgen in de effecten van genomen maatregelen en om zicht te krijgen op mogelijk te ondernemen acties. De maatregelen die worden genomen zijn erop gericht dak- en thuisloosheid te voorkomen en veelplegercriminaliteit terug te dringen.

Omdat Breuer&Intraval al een aantal jaren over zo’n breed scala aan onderwerpen en op persoonsniveau (geanonimiseerd) gegevens verzameld, is het mogelijk op doelgroep- of instellingsniveau uitspraken te doen.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!